REM.spot... REM.spot... REM.spot...
Reklamcılık Vakfı Başkanı Melda Barkın 2000’li yılların başında Reklamcılar Derneği üyelerince kurulan ve faaliyete geçen Reklamcılık Vakfı bu sene 15. yılını kutluyor. Reklamcılık Vakfı Yeni Yönetim Kurulu olarak çok kıymetli bir emaneti devralıyoruz. Türkiye’de reklamcılık mesleğinin saygınlığını korumak, yükselmesine katkıda bulunmak, bu süreçte sektörümüze iyi ve kaliteli insan gücü kazandırmak ve yetiştirmek gibi çok önemli bir misyonu olan Reklamcılık Vakfı bugüne dek onlarca ilk’e imza attı. Bayrağı devralmak ve yeni ilk’ler için çalışmak ben ve tüm Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımın ortak sorumluluğu.

2015 -16 görev dönemimizde sektörümüzün büyümesi ve gelişmesine paralel olarak, Vakfın etkinliklerini sadece bu dönem için değil, önümüzdeki 15 yılın ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlamak istiyoruz. Hedefimiz sadece bir konuda değil, sektörün ilgi alanı içinde olan tüm konularda belirli bir bilgi ve beceri düzeyine ulaşmış insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak...

Vakfın misyonunu, neden kurulduğunu yeniden hatırlayacağız, sektör çalışanlarımızın memnuniyetini artıracak yol ve yöntemleri hep birlikte tasarlayacağız. Sağlam bir altyapı kurarak sektördeki mevcut insan kaynağının hızlı ve etkin yöntemlerle dijital dönüşüm hızını yakalamasını sağlayacağız.

Sektörümüze, reklamcılık mesleğine gönül vermiş, işini severek yapan, bilgili ve yetkin insanlar kazandırmak dileğiyle...

Sevgi ve saygılarımla,

Melda Barkın
Başkan
© Copyright 1988-2006 Reklamcılar Derneği. Tüm hakları saklıdır.