REM.spot... REM.spot... REM.spot...
Reklamcılar Derneği Başkanı Kayhan Şardan Sektörümüzü bekleyen zorlu bir dönemde, 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak görev aldık.

Hedefimiz açık ve net, yapısal tüm sorunlarımızla tek tek ilgileneceğiz.

» 6502 sayılı kanunun sektörümüze getirdiği yükümlülükleri irdeleyeceğiz, eğitimlerle bilgi ve bilinç düzeyini artıracağız
» Reklamverenler Derneği ile birlikte başlattığımız Konkurlar - Verimli İşbirliği sürecini derinleştirecek, uygulamanın takipçisi olacağız
» Sektörümüzde insan kaynağına ilişkin yapısal sorunları - sirkülasyon, sadakat, referans sistemi, yaratıcılığın ölçüm ve ödüllendirilmesi - Vakfımızla işbirliği yaparak ele alacağız
» Sektörümüz için hayati önem taşıyan Reklam Özdenetimi’nin zamana uygun yapılanması sürecine katkı sağlayacağız
» Ve elbette Kristal Elma Festivali, kar amacı gütmeyen, kendi kaynaklarıyla kavrulan bir yapılanmadan, tüzel kimliği sağlam bir yapılanmaya geçecek, bölgedeki etkinliği güçlendirmenin yollarını arayacağız.

Geniş bir alanda, zor hedefler koyduğumuzun elbette farkındayız. Umudumuz gelecek iki yılda, bu hedefler doğrultusunda sağlam adımlar atabilmek...

Sektör olarak birlik ve beraberlik içinde sorunlara çözüm arayabilmek...

Başta YK üyesi arkadaşlarım olmak üzere, sürece katılmak ve katkı sağlamak isteyen tüm üyelerimizle birlikte, yan yana çalışma isteğini taşıyoruz.

Kapılarımız tüm üyelerimize, dostlarımıza açık, bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Kayhan Şardan
Başkan
© Copyright 1988-2006 Reklamcılar Derneği. Tüm hakları saklıdır.