REM.spot... REM.spot... REM.spot...
FAME! Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu olarak 2015 yılı Kristal Elma Festivali’nin ana temasını, oybirliğiyle, Fame! olarak belirledik. Logo ve tema tasarım sürecinde TBWA\Istanbul’un büyük katkıları oldu, burada tüm ekibe yeniden teşekkür ediyorum.

Fame! temasını seçerken bir risk aldığımızı biliyorduk.
Bir tarafta ünlü-marka ilişkisini sağlam bir dengede kuran ve çok başarılı sonuçlar elde eden kampanyalar var, öte yanda da ünlü ile marka arasında herhangi bir değer alışverişi yaratamayanlar…

Fame! bize Kristal Elma Festivali’nde geniş bir çalışma ve tartışma sahası tanımlayacak; inşa edilen ün, hızla ün’lenenler, sanal ün, geri dönüşü muhteşem olan ünlü’ler, ün’ü sürdürülür kılmak, şöhrete giden yolda sağlam ilişkiler ve hatta Kristal Elma’da bir dakika süreyle ün kazanmak…

Chris Rojek, Celebrity isimli kitabında, bir model sunarak, kan bağıyla aktarılan ün (ascribed), medya yoluyla atfedilen ün (attributed), kazanılan (earned) ün ayrımını getiriyor. Her üç boyuta da, Kristal Elma’da değineceğiz, güncel ve eleştirel geniş bir bakışın mesleğimize ciddi katkılar sağlayacağına hepimiz inanıyoruz.

Saygı ve sevgilerimle,

Kayhan Şardan
Başkan
© Copyright 1988-2015 Reklamcılar Derneği. Tüm hakları saklıdır.