REM.spot... Reklamcılar Vakfı

Ağustos - Eylül 2013

25. KRİSTAL ELMA
SEÇİCİ KURUL BAŞKANLARINDAN

Ali Taran
Ana Seçici Kurul Başkanı

Alper Üner bana 25’inci Kristal Elma için yapılacakları anlattığında “yeniden doğuş” gibi bir algım oldu.
25. yıl vesilesiyle sektörden ve dışarıdan insanların daha fazla ilgisini çeken, belki özendiren bir havaya sokulması için hazırlanılmış olduğu hissine kapıldım...

Detay
 
Detay

Alemşah Öztürk
Dijital Seçici Kurul Başkanı

Detay
Detay

Banun Erkıran
Medya Seçici Kurul Başkanı

Detay
 
Detay

Emine Pura
Doğrudan Pazarlama Seçici Kurul Başkanı

Yurt dışında olduğundan görüş yazısı tarafımıza
ulaşmamıştır.
Detay

Murat Türkay
Bölge Seçici Kurul Başkanı

Detay
 
Detay

Ömer Ahunbay
Müzik Seçici Kurul Başkanı

Detay
Detay

Serdar Tanyeli
Fotoğraf Seçici Kurul Başkanı

Detay
 
Detay

Tunay Vural
Yapım Yönetim Seçici Kurul Başkanı

Detay